”Ral” er ”naturligt forekommende, afrundede sten der har en diameter på 30 til 75 mm og bl.a. bruges som byggemateriale og i vejbelægning”.  I Stenalderhavet blev der flere steder aflejret store banker af ral, og langs Jammerbugtens kyst blev der i en årrække gravet betydelige mængder ral op langs kysten, også i Tranum Strand området. Ralgravning stod på frem til først 1970érne, hvor den af naturbekyttelseshensyn blev forbudt.

Ved Tranum Strand var der anlagt vej til ralgravningsområdet – Ralvejen -  som også blev adgangsvej til det første sommerhusområde. Da ralgravningen blev forbudt mistede Ralvejen sin funktion i den sammenhæng. Den begyndte at sande til og kunne til sidste ikke anvendes som adgangsvej til sommerhusområdet. Efter nogle år med besvær blev der anlagt vej sydfra (Redningsvejen)

Ralvejen fremgår af kortudsnittet ovenfor. På luftfotoet nedenfor ses Ralvejen fortsat nederst i billedet til venstre.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk