Information vedrørende vejene:

Marts 2024:       Vejene er tilført grus, rettet op og planeret. 
Primo juli 2024: Vejene er tilført grus, rettet op og planeret.
                          Der er gravet et antal render for at fremme
                          afløb fra vejene.  For spørgsmål vedr. vejene:  Kontakt Torben Myrup,

4044 2588, torbenmyrup@live.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk