OM HYBENROSER I KLITLANDSKABET

Beslutning på generalforsamlingen 18. juli 2015:
"De fleste af os opfatter hybenrosen som pyntelig og velduftende. Ifølge rapport fra Skov- og Naturstyrelsen fordobler den sit areal i klitlandskabet hvert tredje år og er derfor en trussel mod andre planter. Grundejerforeningen opfordrer medlemmerne til på egen grund at hindre fortsat udbredelse af planten"

DET KAN DU SELV GØRE FOR AT BEKÆMPE ROSEN:
... Ved at slå hybenrosen på din grund med en plæneklipper gentagne gange kan du holde planterne nede og i bedste fald udrydde dem. Ryk små buske op med rod, eller grav større op. Sørg for at bortskaffe affaldet, så frøene ikke blot sår sig selv igen. Private må gerne bruge sprøjtemidler som bekæmpelse.
Danmarks Naturfredningsforening: Natur & Miljø, Nr. 2, juni 2015

Erfaringer med forskellige mekaniske bekæmpelsesmetoder:
Det er væsentligt, at være vedholdende (5-7 gange i løbet af vækstsæsonen)
· Er man vedholdende går det stærkt med at en rose-klon bliver mindsket.
· Fjern afklippet/-slået materiale, primært for at skabe plads til fremtidige indgreb.
· Koordination naboer imellem er afgørende, idet enkelte kloner bør bekæmpes helt.
· Kratrydder vurderes umiddelbart at være det mest hensigtsmæssige redskab til slåning i sommerhusområder, og særligt, hvor jordbund og terræn er skrøbeligt.
I forhold til round up:
· Naturstyrelsen anvender ikke round up og lignende på statens arealer.
· Round up er et systemisk middel (i modsætning til svidningsmiddel) og optages således gennem plantens grønne dele og skal gerne helt ned i roden. For hensigtsmæssig brug af round up skal planten derfor behandles, når saftstrømmene i planten har nedadgående bevægelse,således at giften transporteres ned til plantens rødder (tidligst medio august).
· NST anbefaler at bekæmpelse af rynket rose sker ved mekanisk indsats.

Karsten Frisk, Naturstyrelsen, april 2015

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk