Frem til 1970’erne var der ikke meget klit i kystområdet. Se fx på luftfotoet ovenfor. Aflejret sand blev blæst videre i næste storm !
Klitvæsenet påbegyndte dæmpning af sandflugten med hjelmeplantning og opsætning af fyrretoppe. Derefter er kystklitten vokset hurtigt og markant. Også tueklitter omkring tueplanter på stranden har medvirket til stabiliseringen og til en generel niveauhævning af stranden. Dette nødvendiggør i øvrigt løbende vedligeholdelse (frigravning) af vandløbenes udløb i havet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk