Skrænten ”Lien” var kystlinje ved havet i Stenalderen for 5-8.000 år siden. Landet ovenover med bl.a. Tranum var en stor ø i havet, som dengang dækkede store del af bl.a. Hanherred og det østlige Thy.

Siden Stenalderen er der i hele den nordøstlige del af Danmark sket en landhævning, som i Hanherred-området indtil nu har været ca. 6 m. Det flade landskab, der bl.a. viser sig, når man kører ud ad Strandvejen fra Tranum er dermed hævet havbund præget af havets aflejringer sand og grus og præget af lagunelignende områder med høj grundvandstand.

”Sandmosen” er et fint dækkende navn for en lokalitet i dette område. Kombinationen af sand/klitter og vand/moser kendetegner vores område. Sandflugt og dannelsen af indlandsklitter har været stadige trusler mod bosætning og landbrug i området. Beboerne har i nyere tid dæmpet generne med plantning af læhegn, og moseområderne er afvandet med grøfter.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk