Lokalplan 3.
Vedtaget af Brovst kommunalbestyrelse 28. juni 1979.

Lokalplanen omfatter et sommerhusområde ved Tranum og Lerup Strand.

”Lokalplanens indhold.

Lokalplanen fastlægger, at området kun må anvendes til offentligt område og sommerhusområde, hvilket betyder,at en del af området, det offentlige område,forbeholdes til ophold og færdsel for endagsturister,medens den største del udlægqes til sommerhusbebyggelse og friarealer i forbindelse med denne.

Lokalplanen fastlægger et vej- og stisystem, der dels sikrer offentligheden adgang til stranden udenom sommerhusbebyggelsen, dels sanerer på det eksisterendevejsystem i sommerhusområdet.

Endelig sikrer lokalplanen areal til udlæg af offentlige parkeringspladser samt opholdsarealer i forbindelse med disse.”

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk