Klitheden er en beskyttet naturtype. Derfor er hele området "fredskovpligtigt areal".
Området langs kysten er omfattet af klitfredningen.
Området langs Ejstrup Strandvej og den vestligste del af Redningsvejen er omfattet af arealfredningen Lien, Fosdalen og Sandmosen.

De præcise afgrænsninger kan ses i Jammerbugt Kommunes "Info på kort"  http://kort.jammerbugt.dk/

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk